BLOG

Waarom Activa Tokenisatie met Blockchain Baanbrekend is

For brands
Blockchain & Crypto • 21 sep. 2023 • Door Eric Liefting • 9 min leestijd
Waarom Activa Tokenisatie met Blockchain Baanbrekend is.

Activa tokenisatie (‘asset tokenization’) met blockchain technologie blaast een bestaand concept nieuw leven in en geeft het sterkere fundamenten. Lees meer.

Wat is tokenisatie?

Tokenisatie is het proces waarbij een activa of de eigendomsrechten van een activa worden omgezet in een unieke eenheid, genaamd een token.

Tokenisatie van data

Het tokeniseren van gegevens houdt in dat gevoelige informatie wordt vervangen door unieke, niet-gevoelige tokens. Deze tokens hebben geen inherente waarde of betekenis, waardoor ze nutteloos zijn voor iedereen die er zonder de juiste autorisatie toegang toe krijgt. Het zorgt ervoor dat de originele gegevens veilig blijven.


definitie van tokenisatie

Tokenisatie van activa

Nu we een duidelijk begrip hebben van tokenisatie, gaan we ons richten op de tokenisatie van activa. In essentie houdt tokenisatie van activa in dat eigendomsrechten of de activa zelf worden weergegeven als digitale tokens op een blockchain.

Deze activa kunnen tastbaar zijn, zoals:

 • Onroerend goed

 • Kunst

 • Grondstoffen

Of ontastbaar, zoals:

 • Stemrecht

 • Aandelen in een bedrijf

 • Licenties voor content

Het idee achter tokenisatie van activa is om activa toegankelijker, deelbaar en overdraagbaar te maken.

Belangrijkste verschillen tussen data en activa tokenisering 

Het fundamentele concept van tokenisatie is vergelijkbaar, maar de focus en toepassing verschillen aanzienlijk. Bij tokenisatie van data gaat het om het beveiligen van informatie, terwijl het bij tokenisatie van activa gaat om het omzetten van fysieke of digitale activa in digitale tokens om nieuwe vormen van eigendom en handel mogelijk te maken.

Types traditionele tokenisatie

Traditionele tokenisatiemethodes zijn in gebruik voor het beschermen van betalingsinformatie en gevoelige gegevens. Hier zijn enkele belangrijke categorieën binnen traditionele tokenis:

 • Vault tokenisatie

 • Vaultless tokenisatie

 • Natural language processing tokenisatie

Vault tokenization
Vault tokenisatie is een veelgebruikte methode voor het beschermen van betalingsinformatie. Hierbij worden tokens gemaakt die kunnen worden gebruikt om betalingen te verwerken zonder kaartnummers of andere gevoelige gegevens bloot te leggen.

Vaultless tokenization
Tokenisatie zonder kluizen is een innovatieve aanpak waarbij geen token kluis nodig is voor opslag. In plaats daarvan vertrouwt het op cryptografische apparaten en algoritmen om gegevens veilig om te zetten in tokens.

Natural language processing tokenization
Dit type tokenisering splitst complexe informatie op in eenvoudigere termen, waardoor het begrijpelijker wordt voor computers. Het omvat tokenisatie van woorden, subwoorden en tekens en wordt vaak gebruikt in verschillende toepassingen voor gegevensverwerking.

“Het gebruik van tokenisatie stond zes jaar geleden op het punt van slagen, maar de vooruitgang was beperkt. Hernieuwde interesse kan aanvoelen als een déjà vu, maar sterkere zakelijke fundamenten en structurele veranderingen suggereren dat het pad deze keer anders zou kunnen zijn” - McKinsey, 2023, vertaald

Hoe tokenisatie verandert 

Van fysiek naar digitaal

In traditionele token economieën zal de deelnemer waarschijnlijk een fysiek bezit hebben. Dit betekent dat de verdiende tokens fysiek moeten worden opgeslagen. Hier zijn veel nadelen aan verbonden, waarvan de meeste mensen ze zelf hebben ervaren. 

De deelnemer kan bijvoorbeeld verdiende tokens verliezen, en de uitgever van de tokens heeft niet de mogelijkheid om de deelnemer te volgen en dus te beschermen tegen dit soort vervelende gebeurtenissen. Fysieke tokens hebben nog meer nadelen. Om er een paar te noemen: ze zijn gevoelig voor frauduleus gedrag, zijn inefficiënt in gebruik en kosten geld om te produceren.

Van digital naar blockchain

Het concept van token economieën met een op blockchain gebaseerd systeem werkt zonder tussenpersonen en derden. Op blockchain technologie gebaseerde token economieën bieden een oplossing om de kloof tussen de globale en de virtuele wereld te dichten, zodat beide werelden van elkaar kunnen profiteren.

Hoewel het concept van asset tokenisatie niet helemaal nieuw is, pakt blockchain technologie een aantal kritieke tekortkomingen van traditionele asset tokenization-platforms aan. Deze gebreken hebben onder andere te maken met liquiditeit, toegankelijkheid en transparantie.

Waarom er vraag naar blockchain is

Traditionele ‘asset tokenization platforms’ hebben vaak te maken met liquiditeitsproblemen. Het kan een uitdaging zijn om kopers of verkopers te vinden voor fractionele eigendom van activa. Daarnaast kan het proces van het kopen en verkopen van deze activa tijdrovend zijn en er kunnen tussenpersonen bij betrokken zijn.

Blockchaintechnologie biedt daarentegen een oplossing voor deze problemen. Het maakt fractioneel eigendom van activa veel toegankelijker, waardoor het voor particulieren gemakkelijker wordt om te investeren in waardevolle activa. Bovendien zorgt de transparantie van blockchain ervoor dat het eigendom van activa duidelijk is, waardoor het risico op fraude en geschillen afneemt.

Types blockchain tokenisatie

Op het gebied van blockchain komen we verschillende soorten tokenisatie tegen die unieke voordelen en use cases bieden. Hier zijn de belangrijkste soorten blockchain tokenisatie:

 • Governance tokenisatie

 • Utility tokenisatie

 • Fungible tokenisatie

 • Non-fungible tokenisatie

Governance tokenisatie
Governance tokens vertegenwoordigen stemrechten en worden gebruikt om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen binnen een blockchain systeem.

Utility tokenisatie
Utility tokens geven toegang tot specifieke producten of diensten op een blockchain netwerk. Ze kunnen worden gebruikt voor acties zoals het betalen van transactiekosten, deelname aan een gedecentraliseerd marktsysteem en nog veel meer.

Fungible tokenisatie
Fungible tokens zijn gestandaardiseerde blockchain tokens met identieke waarden. Ze kunnen gemakkelijk tegen elkaar worden uitgewisseld, vergelijkbaar met traditionele valuta zoals de Amerikaanse dollar.

Non-fungible tokenisatie
Non-fungible tokens (NFT's) vertegenwoordigen unieke activa met duidelijke kenmerken. Ze worden vaak gebruikt voor digitale kunst, verzamelobjecten en andere items waarbij individuele traceerbaarheid cruciaal is. 

Lees meer over de voordelen van NFT token-gating.

Hoe werkt het asset tokenisatie proces?

Hoe maakt blockchain tokenisatie van activa mogelijk? In de kern is blockchain een gedecentraliseerd grootboek (‘decentralized ledger’) dat transacties op een veilige en transparante manier vastlegt. Wanneer een activum wordt getokeniseerd, wordt het eigendom van elk token vastgelegd in dit gedistribueerde grootboek. Dit zorgt ervoor dat het eigendom onbetwistbaar is en dat de transactiegeschiedenis onveranderbaar is.

asset tokenization process stappen

De gedecentraliseerde aard van blockchain betekent dat er geen centrale autoriteit is die deze transacties regelt, wat de veiligheid en het vertrouwen in het systeem vergroot. Dit verbeterde vertrouwen maakt een trend mogelijk, waarin ‘token-gated communities’ klaar staan om de toekomst van merkloyaliteit te worden. Zodra een activum getokeniseerd is op een blockchain, kan het gemakkelijk worden verhandeld, overgedragen en verdeeld onder meerdere eigenaren. Dit is een belangrijke reden waarom deze technologie bij uitstek geschikt is voor blockchain loyaliteitsprogramma's.

Getokeniseerde economieën

Naarmate de toepassing van blockchain technologie blijft groeien, is het concept van tokenisatie verder gegaan dan individuele activa. Het heeft geleid tot ‘token economieën’, waarbij een breed scala aan activa en diensten als tokens worden vertegenwoordigd op blockchain netwerken. Token economieën verwijzen naar de economie van getokeniseerde goederen en diensten. In deze token economieën dienen tokens als ruilmiddel, vertegenwoordiging van waarde en hulpmiddel voor het faciliteren van verschillende transacties. Binnen ons eigen ecosysteem maken we gebruik van het concept van token economieën via onze blockchain-loyaliteitsbeloningen.

Voorbeelden van token economieën 

Dit klinkt misschien ingewikkeld. Het concept van een token economie is echter niets nieuws. Voorbeelden van waar token economieën gebruikt kunnen worden zijn: 

 • Grote festivallen

 • Lidmaatschap van sportscholen

 • Concerten

 • Bars/restaurants

 • Standaard kortingen

quote mckinsey over web3 getokeniseerde loyaliteitsprogrammas

Meest geschikte blockchain

Nu we de verschillende aspecten van asset tokenisatie hebben onderzocht, is het tijd om na te gaan welk blockchain platform het meest geschikt is voor dit revolutionaire proces. Een blockchain platform dat er in dit opzicht uitspringt is Solana. We hebben lang geleden ontdekt dat Solana de ideale partner is.

Dit zijn de belangrijkste componenten van Solana die hen de ideale blockchain maken:

 • Prestaties

 • Kostenefficiëntie

 • Schaalbaarheid

 • Beschikbaarheid

Wat Solana de ideale blockchain maakt voor crowny

Prestaties
Solana staat bekend om zijn bliksemsnelle transactieverwerking. Met zijn hoge doorvoer en lage latentie kan het duizenden transacties per seconde verwerken, waardoor het ideaal is voor toepassingen die bijna onmiddellijke bevestiging vereisen. In de aankondiging voor Visa's Solana en USDC pilot beschreef Visa Solana's snelheid voor transacties en finaliteit ook als twee drijvende factoren.

Kostenefficiëntie
Solana's efficiënte consensus mechanisme en lage transactiekosten maken het een economische keuze voor tokenisatie van activa. Deze betaalbaarheid is vooral voordelig voor kleinere investeerders en bedrijven die activa willen tokeniseren zonder buitensporige kosten te maken.

Schaalbaarheid
Bovendien is de schaalbaarheid van Solana een belangrijk voordeel. Naarmate meer activa getokeniseerd worden en de vraag naar blockchain-gebaseerde oplossingen groeit, wordt schaalbaarheid van het grootste belang. Solana's architectuur maakt het mogelijk om naadloos mee te schalen met de toegenomen netwerkactiviteit, zodat het groeiende ecosysteem van getokeniseerde activa kan worden ondersteund zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Beschikbaarheid
Solana onderscheidt zich als blockchain door zijn robuustheid en beschikbaarheid. In tegenstelling tot sommige andere blockchain-netwerken die knelpunten of schaalbaarheidsproblemen kunnen ondervinden tijdens periodes met veel vraag, heeft Solana laten zien dat het een groot aantal transacties tegelijkertijd kan verwerken, waardoor ononderbroken functionaliteit wordt gegarandeerd, zelfs tijdens piekgebruik..

Shopify, een toonaangevend e-commerce platform, heeft ook de voordelen van Solana erkend. De recente integratie met Solana toont het potentieel van de blockchain om een revolutie teweeg te brengen in de wereld van e-commerce door middel van loyaliteitsprogramma's met tokens en asset-backed tokens. Lees meer over Shopify en Solana Pay.

Hoe jij kan beginnen

Als je klaar bent om getokeniseerde loyaliteitsprogramma's te omarmen voor je merk community, zoek dan niet verder dan Crowny. Begin met het verkennen van Crowny's gebruiksvriendelijke oplossingen en deskundige begeleiding. Laat ons jou helpen de kracht van token economieën te gebruiken en de klantloyaliteit van jouw merk te verhogen. 

Wordt vandaag nog lid van Crowny. Meld je aan en krijg eerder toegang.